автомобилен транспорт
автомобилен транспорт
Международен автомобилен транспорт Вътрешен автомобилен транспорт
Пълна гама транспортни средства: от 40 Mt до 3,5 Мt и полезен товар от 24 Мt до 1,5 Mt. с обем от 115 cub.m. до 18 cub.m. Групажни превози до всички точки на Европа, Азия и Близкия Изток. Доставка на товари до 1,5 Мt (22 cub.m.) до 48 часа до всички дестинации в Европа. Проследяване на движението – 24/7. Директни и групажни превози на територията на България със стандартни и специализирани товарни автомобили. Периодични и епизодични доставки. От врата до врата. Логистични решения, в т.ч. транспортни, товаро-разтоварни и монтажни услуги на оборудване за специални събития (изложения, концерти, спортни прояви).
aa
aa
Специализиран автомобилен транспорт Контейнерен и интермодален транспорт
Превоз на извънгабаритни и свръхтежки товари до 200 Mt. Специализирани транспортни средства за превоз на автомобили и камиони. Превоз на насипни, течни и опасни товари с висок клас на опасност по ADR. Гарантиране на температурен режим. Превоз на конфекция на закачалки. Превоз със стандартни и специализирани контейнери от и за всички точки на планетата. Редовни линии за транспорт на групажни пратки от и до Далечния Изток и Северна Америка. Специализиран транспорт на транспортни средства. Превоз на опасни товари по море (IMO class).
aa
aa
Въздушен транспорт / Колетни пратки Железопътен транспорт
Превоз на стандартни и на свръхтежки и обемни авиопратки с редовни и чартърни полети. Превоз на товари с UN class. Транспортиране и директна доставка от врата до врата на куриерски и пощенски пратки. Железопътни и комбинирани транспорти от-до Европа, страните от CIS, Близкия Изток. Превози в самостоятелни вагони и блок влакове, специализирани вагони, извънгабаритни това-ри. Превоз на товари с клас на опасност по RID
aa aa
Опаковане и преместване Складиране
Пълен набор от услуги по разглобяване, опаковане, митническо оформяне, преместване, сглобяване и подреждане на офиси и домове, мострени и изложбени стоки и експонати в България и до всички точки на света. Осигуряваме АТА карнет за изложители. Разполагаме със складове под митнически контрол на територията на град София и Варна. Предлагаме складови площи в зависимост от нуждите на клиентите ни. Пълен набор от складови операции: сортиране, прегрупиране, опаковане, етикиране, палетизиране и др.
aa aa
Митническо обслужване Застраховане на товари
Пълен набор от митнически услуги: подготовка и освобождаване на стоки, поставяне под специфични временни митнически режими и последващото им обслужване (временен внос, активно усъвършенстване, митническо склади-ране). Изготвяне и поддръжка на вътрешно-фирмени складове под митнически режими. В зависимост от изискванията, предлагаме и пълен набор от застрахователни услуги и последващ авариен контрол за транспортираните товари. Застрахователно покритие за всички видове товари, транспорт и рискове по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.